Vekil Türleri

Bir internet proxy'si, herhangi bir istemci ile bağlanan bir sunucu arasında bir aracıdır. Bu sayfada ele aldığımız birçok proxy türü vardır.