Proxy độc quyền là gì?

Proxy chuyên dụng là một proxy độc quyền được sử dụng bởi một người dùng hoặc thiết bị. Người dùng chọn proxy chuyên dụng khi họ cần giữ nguyên địa chỉ IP. Đôi khi chúng còn được gọi là proxy riêng hoặc proxy độc quyền.