VPN là gì?

VPN, hay mạng riêng ảo, là một đường hầm an toàn giữa thiết bị của bạn và internet. VPN bảo vệ lưu lượng truy cập trực tuyến của bạn khỏi bị rình mò, can thiệp và kiểm duyệt.